Beweeg-/Zoekmaatjes

Bewegen… we vinden het allemaal belangrijk maar toch doen we het te weinig. Wil jij in beweging komen voor of met een ander? Of heb je een cliënt, vriend(in) of kennis die dat graag wil? Kijk eens wat ons project Beweegmaatjes kan bieden!

Ons project Beweegmaatjes

Al sinds 2012 koppelen wij mensen die willen gaan bewegen of sporten aan elkaar. Dat doen we met financiële steun van de gemeente Rotterdam, omdat de gemeente het belangrijk vindt dat alle Rotterdammers de kans krijgen om in beweging te komen. Dus ook Rotterdammers die geen geld hebben voor een sportschool. En Rotterdammers die  die het niet lukt om te (blijven) bewegen vanwege een beperking of sociaal isolement.

Zoekmaatjes en beweegmaatjes

In ons project koppelen we mensen die in beweging willen komen aan een vrijwilliger. Mensen die in beweging willen komen noemen we zoekmaatjes. Zij zoeken een beweegmaatje om één van de volgende redenen:

 • zij hebben een duwtje in de rug nodig om te (gaan/blijven) bewegen;
 • zij hebben niemand om mee te bewegen;
 • zij willen uitzoeken welke (sport)activiteit geschikt is;
 • zij hebben een lichamelijke beperking of handicap (zoals diabetes, ernstig overgewicht, hart- en vaatziekten, een visuele beperking enz.);
 • zij hebben een mentale beperking of handicap (zoals autisme, neiging tot depressie, etc.);
 • zij hebben een verstandelijke beperking.

Vrijwilligers die met de zoekmaatjes aan de slag gaan, noemen wij beweegmaatjes. Beweegmaatjes zijn Rotterdammers en onder andere:

 • mensen die naast hun werk of studie iets voor een ander willen betekenen;
 • mensen die vrijwilligerswerk willen doen en het leuk vinden om actief bezig te zijn;
 • mensen die anderen willen motiveren en coachen;
 • stagiaires Social Work van Hogeschool InHolland die gaan ervaren wat vrijwilligerswerk inhoudt.

Vrijwilliger worden

Wie als vrijwillig beweegmaatje aan de slag wil om andere Rotterdammers te helpen om in beweging te komen, volgt eerst een korte cursus. In die cursus leer je:

 • wat een beweegmaatje is en doet (en wat niet);
 • welke type zoekmaatjes er zijn en hoe jij het beste contact maakt en onderhoudt;
 • hoe jij zoekmaatjes kunt motiveren en coachen om te (blijven) bewegen;
 • hoe jij veilig en gezond kunt bewegen;
 • hoe jij een zoekmaatje kunt ondersteunen bij een gezonde leefstijl (inclusief gezond eten en meer bewegen).

De cursus is gratis en wordt gegeven door deskundige trainers van Avant sanare en de Stichting MEE.

Na de cursus wordt de vrijwilliger aan een zoekmaatje gekoppeld. Beweegmaatje en zoekmaatje gaan na onze bemiddeling samen bewegen. Wij houden contact met beiden om de koppeling succesvol te kunnen maken. Ook bieden wij onze vrijwillige beweegmaatjes regelmatig intervisie of bijscholing die daaraan kunnen bijdragen. Ook die bijeenkomsten zijn gratis.

Activiteiten

Er zijn zeer uiteenlopende sporten en activiteiten die binnen het project Beweegmaatjes worden gedaan. Voorbeelden die regelmatig voorkomen zijn:

 • wandelen
 • hardlopen
 • fietsen
 • fitnessen
 • boksen
 • dansen
 • biljarten
 • zwemmen.

Meer weten

Wil je meer weten over ons project Beweegmaatjes? Neem contact met onze projectmedewerkers, Marian Rebers en Ellen Zoetmulder,  op en bel ze op hun vaste projectdag woensdag op 085-0499100.

Bewegen naar beter

Lees meer over onze samenwerking met de Stichting MEE in het kader van het project Bewegen naar beter.