De Nieuwe Toekomst erkend als Goed onderbouwd

05 - 07 - 2018

De interventie De Nieuwe Toekomst die vrouwen met geweldervaringen ondersteunt naar een zelfstandig leven, is in juni 2018 erkend als Goed onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Als sterke punten benoemt de erkenningscommissie de uitgebalanceerde training, de combinatie van training en coaching waardoor een traject op maat gerealiseerd kan worden en het toekomstgerichte perspectief.

Toekomstperspectief en activeringDe Nieuwe Toekomst goed onderbouwd

De Nieuwe Toekomst is een groepstraining van 10 bijeenkomsten gecombineerd met een individueel coachingstraject van ongeveer 9 maanden voor vrouwen die te maken hebben gehad met (ernstig) huiselijk geweld. In de training staat activering en het toekomstperspectief centraal en maken vrouwen een persoonlijk ontwikkelingsplan dat zij, met ondersteuning van een vrijwillige coach, uitvoeren en tussentijds zo nodig bijstellen. Het uiteindelijk doel van De Nieuwe Toekomst is controle over eigen leven en perspectief op economische zelfstandigheid.

Onderzoek

Er is onderzoek gedaan naar de mening en ervaring van deelneemsters aan DNT en het behalen van de beoogde resultaten (n=36) (Arcon, 2016). Vóór deelname aan DNT waren 22 van de 36 deelneemsters ‘geïsoleerd’ of hadden enkel sociale contacten buitenshuis (dat wil zeggen geen betaald of onbetaald werk of deelname aan georganiseerd activiteiten). Na afloop is het aantal deelneemsters dat onbetaalde en betaalde werkzaamheden verricht gestegen naar 17 van de 36 vrouwen (waarvan zes betaald werk hebben). Vijf deelneemsters zijn na afloop van het DNT-traject een opleiding gaan volgen.

Meer lezen over de beoordeling “Goed onderbouwd’

Dat kan op de website van Movisie, die het effect van de interventie onderzocht.

Meer lezen over de cursus De Nieuwe Toekomst

Hier leest u meer over de cursus De Nieuwe Toekomst.