Depressiecentrum Rotterdam

17 - 10 - 2018

Onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een depressiecentrum in Rotterdam

Is een depressiecentrum in Rotterdam wenselijk en haalbaar? En als dat zo is, hoe zou het er dan uit moeten zien? Deze vragen onderzoekt student toegepaste psychologie aan het NTI Sharelle Plein voor Avant sanare.

Risico op depressie

Is een depressiecentrum in Rotterdam haalbaar en wenselijk?

Rotterdam telt een relatief groot aantal inwoners die een hoog risico lopen op een depressie. Ook is het aantal inwoners dat daadwerkelijk een depressie krijgt groot. Reden voor ons om te onderzoeken hoe Avant sanare als expertisecentrum in psychische preventie ondersteuning kan bieden bij depressieproblematiek.

Onderzoeksvragen

De onderzoekster zal daarbij de volgende vragen meenemen:

  • Waarom is er ondersteuning nodig bij deze problematiek?
  • Wie is er gebaat bij een depressiecentrum?
  • Hoe wil de in de vorige vraag gedefinieerde doelgroep de ondersteuning het liefst hebben?
  • Welke soortgelijke initiatieven zijn wereldwijd al opgericht?

Na de afronding eind januari, zal een vervolgonderzoek ingaan op de financiële haalbaarheid van het depressiecentrum. We houden u op de hoogte!

Feiten over depressie

Depressie: feiten en cijfers

Rotterdam in cijfers: feitenkaart depressie

Meer weten?

Stuur een e-mail naar Sharelle Plein of haar begeleider Dusty van der Giessen: s.plein@avantsanare.nl van d.vandergiessen@avantsanare.nl of neem telefonisch contact op via 085 – 04 99 100.