Deskundigheidsbevordering ‘You never care alone’ over jonge mantelzorgers (4-16 jaar)

23 - 02 - 2018

Professionals in de jeugdzorg en in het basis- en voortgezet onderwijs leren hoe zij kinderen en jongeren met zorgtaken thuis kunnen herkennen en ondersteunen. De bijeenkomst is gratis dankzij een subsidie van de gemeente Rotterdam en vindt plaats op donderdag 8 maart  van 16 – 18 uur op het kantooradres van Avant Sanare aan de Directiekade 15 te Rotterdam.

1 op de 10 kinderen heeft zorgtaken thuisjonge mantelzorgers foto website eva jinek 26-1-2015

In Rotterdam zijn er kinderen die opgroeien in een gezin met een ouder, broer of zus die chronisch ziek of gehandicapt is of waarbij sprake is van psychische en/of verslavingsproblematiek. Deze kinderen nemen vaak zorgtaken over van hun ouders. Zij verlenen mantelzorg zonder te beseffen dat zij mantelzorger zijn. Dit leidt vaak op latere leeftijd tot gedrags- en psychische problemen, lichamelijk of emotionele klachten.

Adequate ondersteuning voorkomt uitval

Elk kind heeft recht op adequate ondersteuning in zijn ontwikkeling tot volwassene. Wij willen gedrags- en psychische problemen bij deze kinderen op latere leeftijd voorkomen en daarom zetten wij in op vroegsignalering en zorgpreventie van jonge mantelzorgers door professionals in het basis- en voortgezet onderwijs.

Praktische tools voor professionals

De deskundigheidsbevordering biedt professionals in de jeugdzorg en in het basis- en voortgezet onderwijs (zoals bijvoorbeeld leerkrachten, IB-ers, zorgcoördinatoren, remedial teachers, schoolmaatschappelijk werkers, decanen en mentoren):

  • signaleringskaart jonge mantelzorgers om kinderen met zorgtaken thuis te herkennen
  • handvatten om de mantelzorgers te ondersteunen in een 1-op-1 gesprek
  • kennis van de hulp- en verwijsmogelijkheden voor deze groep.

 

De bijeenkomst op 8 maart

De bijeenkomst vindt plaats op 8 maart 2018 van 16 -18 uur op ons kantoor aan de Directiekade 15 te Rotterdam. De locatie is goed te bereiken met de auto (en biedt gratis parkeergelegenheid) en met het openbaar vervoer. In het laatste geval kan gebruik gemaakt worden van de Aqualiner vanaf de St. Jobshaven of het Wilhelminaplein, of de bus vanaf metro- en busstation Zuidplein. Een uitgebreide routebeschrijving vindt u onderaan onze contactpagina.

Door wie?

De deskundigheidsbevordering wordt uitgevoerd door een ervaren trainer / pedagoog. Door subsidie van de gemeente Rotterdam is deze deskundigheidsbevordering kosteloos. ‘You never care alone’ is een samenwerking tussen Dona Daria, inMovement en Avant sanare. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Avant sanare, secretariaat@avantsanare.nl, telefoon 085-04 99 100, en vraag naar onze pedagogen Nadia Anemaat of Laura Sawal.