Ondersteuning van mantelzorgers op de middelbare school

Inhoud en doel van de cursus

Middelbare scholieren met zorgtaken hebben goede ondersteuning nodig om de eindstreep te halen. Veel middelbare scholieren hebben naast hun opleiding een mantelzorgtaak. Zij geven hulp aan een zieke naaste, waarbij veel wordt gevraagd van hun veerkracht. Om deze scholieren te helpen de eindstreep te halen, is goede ondersteuning belangrijk. Met onze DIA-partners bieden wij expertise programma’s voor beroepskrachten én mantelzorgers in het voortgezet onderwijs, onder de titel You never care alone (YNCA).

Jongeren met zorgtaken thuisjonge mantelzorgers foto website eva jinek 26-1-2015

1 op de 10 jongeren groeit op in een gezin waarin één van de ouders, broers of zussen ziek, gehandicapt of verslaafd is. Het blijkt dat deze jongeren vaak zorgtaken van hun ouders overnemen en een belangrijke steun en toeverlaat zijn in het gezin. Ze zijn mantelzorgers zonder dat te beseffen.

Voor de jonge mantelzorgers zijn die zorgtaken veelomvattend. Ze kosten veel tijd en energie, die er dan niet meer zijn voor andere, leuke dingen, zoals sporten of vrienden ontmoeten. Ook ervaren jongeren met zorgtaken dikwijls een zware verantwoordelijkheid.

Jongeren met veel verantwoordelijkheid

Voor jongeren betekent de zorg voor een ziek gezinslid vaak een zware belasting en een grote verantwoordelijkheid. Daardoor komen ze onvoldoende toe aan zichzelf en hun eigen ontwikkeling en dat kan leiden tot cognitieve en sociaal emotionele problemen als een leerachterstand, eenzaamheid, boosheid of opstandigheid. Om dat te voorkomen is het belangrijk ondersteuning te bieden. Beroepskrachten in het onderwijs en de jeugdzorg kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

De eerste ogen & oren die problemen signaleren

You never care alone is een reeks effectieve middelen om mantelzorgers te helpen, ontwikkeld door deskundige pedagogen die gespecialiseerd zijn in de combinatie onderwijs en mantelzorg.

Leerkrachten, IB’ers, SMW, remedial teachers, maatschappelijk werkers en andere beroepskrachten komen met allerlei kinderen in aanraking en zijn vaak de eerste ogen en oren die opmerken dat er ‘iets aan de hand is’. Daarom zijn ze heel erg belangrijk voor het signaleren, herkennen en helpen van jonge mantelzorgers. Ook ouders kunnen hun kinderen ondersteunen.

Workshop Signaleren & ondersteunen (YNCA Workshop)

Professionals leren wie jonge mantelzorgers zijn, waar ze tegenaan lopen en hoe je ze kunt herkennen aan de hand van een heldere signaleringskaart. Tevens leren zij hoe je het gesprek aangaat en naar wie je kunt doorverwijzen.

De workshop duurt 2 uur en wordt aangeboden in schooljaar 2019/2020. Professionals in het voortgezet onderwijs in Rotterdam nemen gratis deel.

Train-de-trainer voor professionals (YNCA train-de-trainer)

Professionals leren hoe zij de workshop Signaleren & ondersteunen zelf kunnen geven aan hun collega’s. Ze kunnen ze ervoor zorgen dat scholieren met zorgtaken in de toekomst herkend en ondersteund worden.

Training van 1 dagdeel voor professionals in het voortgezet onderwijs in Rotterdam. De training wordt gegeven in de eerste helft van 2020.

Ouderbijeenkomst over mantelzorg (YNCA Ouderbijeenkomst)

Voorlichting voor ouders met een (chronische) ziekte of beperking of met een kind of partner die dat heeft, waardoor 1 of meer kinderen in het gezin belast worden met extra (zorg)taken. De bijeenkomst is gericht op de vraag: Hoe houd je balans in je gezin ondanks deze extra belasting? Ouders krijgen tips en tricks hoe zij binnen het gezin de balans goed kunnen houden en buiten het gezin hun netwerk kunnen vergroten. Ook oefenen ze technieken om over dit onderwerp met hun kind(eren) in gesprek te gaan. En leren zij de behoefte van het kind te herkennen en erkennen.

Bijeenkomst van 1 uur voor 10 of meer deelnemer in schooljaar 2019/2020. Er zijn geen kosten aan verbonden voor ouders of scholen.

Financiering & reservering

DIA is een samenwerking tussen Dona Daria, InMovement en Avant sanare

DIA is een samenwerking tussen Dona Daria, InMovement en Avant sanare.

De ondersteuning van jonge mantelzorgers krijgt extra aandacht van de gemeente Rotterdam. Daarom financiert Rotterdam een aantal van onze You-never-care-alone-programma’s op middelbare scholen. Wilt u een workshop, train-de-trainer of ouderbijeenomst aanvragen voor uw school? Wees er op tijd bij en vraag ons naar de mogelijkheden!

Voor informatie en aanmelding belt u met Eva de Nie op telefoonnummer 06-17 453 147.

Nog vragen?

Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Informatie

 • Thema:
  Mantelzorg
 • Leeftijd:
  12 - 18 jaar
 • Doelgroep:
  Cliënten
 • Trainer:
  Bernadette Pires en Eva de Nie
 • Bekijk de folder.


Avant sanare maakt gebruik van cookies.

Je kunt de instellingen aanpassen via de button ‘Instellingen’. Benieuwd naar ons Privacy- en cookiebeleid? Check voor meer info de pagina

Privacy- en cookiebeleid