Huiselijk geweld

Cursussen voor kinderen, jongeren en ouders die getuige of slachtoffer zijn (geweest) van geweld in het gezin.

Onze cursussen zijn gericht op de preventie van emotionele of gedragsproblemen door de positieve factoren te versterken. Tijdig ingrijpen heeft tot doel verergering van het huiselijk geweld te voorkomen en de kans op het doorbreken van de spiraal van geweld te vergroten. Er wordt in ons aanbod voor 2019 onderscheid gemaakt in twee doelgroepen, namelijk kinderen tot 18 jaar (en hun ouders/verzorgers) die getuige zijn geweest van huiselijk geweld en volwassen slachtoffers.

Keurmerk meldcode

Wij hebben een keurmerk voor onze aanpak Keurmerk meldcode Huiselijk geweld en kindermishandelinggekregen van de Vereniging Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK).

Voor volwassenen

Cursussen voor vrouwen of echtparen waarbij sprake is geweest van huiselijk geweld. Wij bieden zowel individuele-/ als groepscursussen voor slachtoffers of echtparen.

Krachtige vrouwen

De basiscursus Krachtige Vrouwen is bedoeld voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met geweld in hun relatie (slaan, schoppen, beledigd of vernederd zijn of gedwongen worden tot dingen die u niet wilt). Gedurende de cursus kijken wij naar de krachten die u bezit en gaan die versterken. Hierbij gaan wij in op het versterken van uw mentale-/ en fysieke kwaliteiten, onder andere met een onderdeel zelfverdediging.

De Nieuwe Toekomst

De Nieuwe Tokeomst is een intensieve coaching voor vrouwen die te maken hebben gehad met geweldEen nieuwe toekomst voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld: dat is het doel van het trainings- en coachingstraject De Nieuwe Toekomst. In het project gaan de vrouwen stappen zetten in het meedoen met de maatschappij. Zij worden ondersteund bij bijvoorbeeld het volgen van een opleiding of het vinden en doen van (vrijwilligers-) werk. Eerst door een training in de Toekomstwerkplaats, daarna door de persoonlijke begeleiding van een vrijwillige coach.

Ouderschap na scheiding

Ouderschap na scheiding voor ouders die afspraken willen maken over opvoeding en ouderschap Rotterdam‘Ouderschap na scheiding’ is een reeks gesprekken voor ouders in een vechtscheiding. Met een bemiddelaar maken de (ex-)partners afspraken over de kinderen. Afspraken over hoe zij samen voor de opvoeding gaan zorgen en hoe zij het ouderschap gaan organiseren.

Positief opvoeden

In deze cursus ontdekken ouders hun persoonlijke manier van communiceren, leren ze hoe ze hun eigen grenzen kunnen aangeven en op 1 lijn kunnen komen naar hun kinderen. Er zijn 5 bijeenkomsten.

Voor kinderen

Cursussen voor kinderen die getuige en/ of slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Vanuit preventie gezien is de groep kinderen die getuige zijn geweest van geweld tussen hun ouders een belangrijke risicogroep. Gebleken is dat deze kinderen een grotere kans lopen om later zelf dader of opnieuw slachtoffer van huiselijk geweld te worden.
Bij de cursus voor kinderen gaat het om het spelenderwijs uiten van gevoelens, het uitwisselen van ervaringen, het doen van oefeningen en het ontwikkelen van een basisgevoel van veiligheid en vertrouwen. Bij de ouderbijeenkomsten van de kindcursussen worden uw eigen krachten verstrekt, uw zelfvertrouwen als opvoeder vergroot en wordt er gewerkt aan een positieve band tussen u en uw kind. U krijgt informatie over de ontwikkeling van kinderen en de gevolgen van het geweld. Kortom, u begint aan het opbouwen van een stabiele, veilige en gelukkige toekomst.

Als ik kon toveren – acht bijeenkomsten voor kinderen van 2-6 jaar, samen met hun verzorgende ouder en 3 huisbezoeken.

Let op de kleintjes –  acht bijeenkomsten voor kinderen van 6-12 jaar, met twee ouderbijeenkomsten en 3 huisbezoeken.

Heibel thuis –  vijf groepsbijeenkomsten voor tieners van 12-16 jaar en drie online chatsessies, met twee ouderbijeenkomsten en 3 huisbezoeken.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over dit thema of over onze cursussen Huiselijk geweld? Als u contact met ons opneemt, geven wij u graag meer informatie.

Avant sanare maakt gebruik van cookies.

Je kunt de instellingen aanpassen via de button ‘Instellingen’. Benieuwd naar ons Privacy- en cookiebeleid? Check voor meer info de pagina

Privacy- en cookiebeleid