Mentaal Gezond

Veerkrachtige mensen hebben minder kans op een depressie.

Cursussen en voorlichtingen voor mensen met een verhoogd risico op depressie (19 jaar en ouder) of eenzaamheid/sociaal isolement (55 jaar en ouder) en/of mensen die nieuwe energie willen opdoen na bijvoorbeeld een burn-out.

Avant sanare en Indigo Preventie, als samenwerkingspartners, bieden u hiervoor het programma ‘Mentaal Gezond’. De doelstelling van het programma is: het vergroten van de veerkracht van mensen. In Rotterdammer gebeurt dit in opdracht van de gemeente in de zogenaamde twaalf focuswijken. ‘Veerkracht’ is het vermogen van mensen om problemen op te lossen en uitdagingen in het leven aan te gaan. Ook na ingrijpende levens-gebeurtenissen, zoals een scheiding, overlijden van een partner of verlies van werk.

Aanbod interventies 

Het aanbod is laagdrempelig en vraaggericht. Samen met de partners en bewoners in de wijk bespreken wij welke interventies (op maat gemaakt) het beste aansluiten bij de behoeften van onze doelgroep. Hoe wij de mensen veerkrachtiger willen maken is afhankelijk van de behoeften en vraag. We luisteren naar, stemmen af met en werken samen met partners in de wijken om het goede voor de burgers te doen. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in een serie workshops met thema’s als:

 • omgaan met stress,
 • positief denken,
 • assertiviteit,
 • ontspannen en/of
 • positief oud worden.

Maar er zijn ook cursussen mogelijk, zoals (een aangepaste versie van):

 • Liever bewegen dan moe,
 • Op zoek naar de Zin,
 • Stoppen met Piekeren, 
 • De kracht van je Leven,
 • Grip en Glans,
 • Klaar voor de start?!  / Fiets je Fit,
 • Klaar voor de start?!  / Running,
 • Klaar voor de start?!  / ZUMBA,
 • Klaar voor de Start?! / Dans en Bewegingsmix,
 • Met Kennis van Zaken,
 • Mindfulness,
 • Ontstress en Beweeg en
 • Vitaal Vooruit

In de interventies (face to face, eventueel ondersteund met e-health, groepsgericht, max. 8 bijeenkomsten) stellen we de deelnemer centraal. We werken vanuit de kracht, talenten en mogelijkheden van mensen, volgens evidence based en best practice interventies.
Na deelname aan een preventieve interventie kunnen de deelnemers beter omgaan met stress, tegenslag en vervelende situaties, vragen op tijd om hulp en/of accepteren geboden hulp. Zij ervaren meer controle over hun leven en organiseren die zaken die noodzakelijk zijn om hun gevoel van welbevinden en gezondheid te vergroten.

Deskundigheidsbevordering

Ook geven wij binnen Mentaal gezond cursussen deskundigheidsbevordering met thema’s als signaleren, communiceren, omgaan met…. en train-de-trainer. Kijk eens naar de video Klaar voor de Start?! waarvoor medewerkers van atletiekvereniging AV Hera Heerhugowaard door ons zijn getraind om deze interventie te kunnen uitvoeren.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over dit thema of over onze cursussen Mentaal Gezond? Als u contact met ons opneemt, geven wij u graag meer informatie.

Avant sanare maakt gebruik van cookies.

Je kunt de instellingen aanpassen via de button ‘Instellingen’. Benieuwd naar ons Privacy- en cookiebeleid? Check voor meer info de pagina

Privacy- en cookiebeleid