train-de-trainer in Zippy’s en Apple’s Vrienden

Inhoud en doel van de cursus

Zippy's en Apple's vrienden is een antipestprogramma voor basischolen van Avant sanareZippy’s en Apple’s Vrienden zijn in Engeland ontwikkelde train-de-trainer-programma’s die kinderen van ongeveer 5 tot 12 jaar sociale en emotionele vaardigheden bijbrengen. Het anti-pest programma is bewezen effectief.

Leerkrachten in groep 3 en 4 werken met Zippy; leerkrachten van de groepen 5 en 6 met Apple. De programma’s zijn in het schooljaar 2018/2019 gratis voor scholen in Hoogvliet, Pernis, Rotterdam en Rozenburg dankzij een subsidie van de gemeente. Let op: er kunnen nog enkele scholen deelnemen!!

Zippy en Apple

Centraal in de lessen staan de belevenissen van drie vrienden en hun huisdieren Zippy en Apple. In voor kinderen herkenbare situaties komen onder meer boosheid, pesten, uitsluiting, eenzaamheid en sterven voorbij, maar ook vriendschap en feestvieren. Door kleine opdrachten en rollenspellen in de klas krijgen de kinderen een heel palet aan vaardigheden aangereikt voor de omgang met bijvoorbeeld ruzie en verlies. Ze leren kleine en grote problemen flexibel en creatief oplossen op een manier die bij hen past: de zogenoemde copingstrategieën. Ze leren onderscheiden wat ze wél en niet kunnen veranderen: een echtscheiding van ouders is bijvoorbeeld niet terug te draaien, maar als een vriendje wordt gepest, kunnen ze iets doen.

Copingstrategieën? Voor 5 tot 12-jarigen?Zippy's en Apple's Vrienden antipest programma scholen Rotterdam

Coping is alles wat mensen doen om met stressvolle en moeilijke situaties om te gaan. Dat geldt voor kinderen net zozeer als voor volwassenen. Het is belangrijk kinderen weerbaar te maken op het moment dat hun wereld opengaat voor allerlei sociale relaties, vaak vanaf hun vijfde. Een goede copingstrategie kan helpen de situatie te veranderen, of maken dat iemand zich beter voelt, en nog beter beide.

Hoe werkt het?

De methode is niet zwaar op de hand, en ook niet zweverig of vrijblijvend, maar praktisch en concreet. Vaardigheden die de kinderen krijgen aangeleerd, nemen ze mee als puber en volwassene. Het programma is door wetenschappers ontwikkeld om psychische problemen op latere leeftijd te voorkomen. ‘Veel ellende bij jongeren ontstaat als ze geen uitweg weten voor hun nare gevoelens’, zei Erik-Jan de Wilde van het Nationaal Jeugdinstituut over de lesmethode in de Volkskrant. ‘Mensen kunnen zich gaan opsluiten of vluchten in zelfbeschadiging. Achter deze methode zit de goede gedachte dat als je al vroeg allerlei copingstrategieën vanzelfsprekend maakt, dat later positief effect sorteert.’

De methode is in onderzoek effectief gebleken en is evidence based.

6 modules, 24 lessen

Zippy's vrienden antip-pest training Rotterdam

De methode is onderverdeeld in zes modules met in totaal 24 lessen, verspreid over het schooljaar. Achtereenvolgens komen ‘gevoelens’, ‘communicatie’, ‘vriendschap’, ‘ruzie’, ‘verandering en verlies’, en ‘opnieuw beginnen’ aan bod. Bij elke les horen verhalen en vertelplaten waarin de kinderen en hun wandelende takken een hoofdrol spelen. De werkvormen zijn: rollenspellen, tekenen, kringgesprekken en allerhande oefeningen.

Als leerkracht krijgt u een map met een handleiding en zes eenvoudig te gebruiken werkboeken. De instructies voor de lessen van 45 minuten worden gedetailleerd beschreven, inclusief de benodigde materialen. Bij het lespakket horen kleurrijke vertelplaten, werkbladen, informatiebrochures voor ouders en diploma’s voor de kinderen.

Wat leren kinderen van Zippy’s en Apple’s Vrienden?

• hun gevoelens herkennen en uiten
• aandachtig luisteren
• hulp vragen en anderen helpen
• vrienden maken en blijven
• omgaan met eenzaamheid, afwijzing, pesten, overlijden
• conflicten met vrienden zelfstandig oplossen
• zich aanpassen aan nieuwe situaties

Training van de leerkracht en certificering

Als u als leraar met Zippy’s en Apple’s Vrienden in de klas gaat werken, krijgt u een gerichte training van een dag. Daarin leert u wat coping-strategieën zijn en oefent u met het lesmateriaal. Voorafgaand aan de training ontvangt u een voorbereidende opdracht, die een tijdsinvestering van ongeveer 1, 5 uur vraagt. Na de training zijn er nog twee terugkomdagen (2 x 1,5 uur) om ervaringen uit te wisselen en nieuwe modules voor te bereiden. Bovendien krijgt u een keer bezoek van een trainer in de klas met aansluitend een nabespreking (directe feedback) van ongeveer 30 minuten. Samengevat:

 • 1,5 uur voorbereiding
 • trainingsdag
 • 2 x een terugkombijeenkomst van 1,5 uur
 • klassenbezoek met feedback van 0,5 uur

Leerkrachten ontvangen na uitvoering van het lesprogramma een certificaat dat gedurende drie jaar geldig is gerekend vanaf de start van de uitvoering. Om in aanmerking te komen voor een verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat is de leerkracht verplicht een cursus te volgen gedurende een dagdeel.

Zippy’s en Apple’s Vrienden op uw school

Voor meer informatie over de train-de-trainer neemt u contact op met ons Jeugdteam via ons algemene telefoonnummer 085 04 99 100 of secretariaat@avantsanare.nl.

Zippy’s en Apple’s vrienden in het nieuws

Zippy’s vrienden heeft een eigen website vol informatie: website Zippy’s vrienden

Neem een kijkje in klassen die met Zipp’s en Apple’s vrienden werken

Recent onderzoek van het Trimbos-instituut toont aan dat Zippy’s Vrienden een positief effect heeft op de sociaal-emotionele vaardigheden en gedragsproblemen van de kinderen.

Startdata en locatie

 • Data en locatie in overleg.

Bekijk de details van de locaties.

Nog vragen?

Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Informatie

 • Thema:
  Opvoeden
 • Leeftijd:
  0 - 18 jaar
 • Doelgroep:
  Cliënten
 • Deelnemers:
  max. 20
 • Aantal bijeenkomsten:
  3
 • Trainer:
  Nadia Anemaat
  Els Koch
 • Kosten:
  in schooljaar 2018-2019 kunnen enkele scholen kosteloos deelnemen dankzij een subsidie van de gemeente Rotterdam
 • Aanmelden voor deze cursus.


Partners

 • Stichting KEC (kids en emotionele competentie)

Aanmelden voor deze cursus

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Vul dan het onderstaande formulier in. Wij nemen binnen enkele werkdagen contact met u op over uw inschrijving.

Contact Zippy's Vrienden

* De cursussen gaan alleen door bij voldoende belangstelling.
* Het invullen van dit formulier verplicht u tot niets. Wij nemen eerst contact met u op over uw eventuele deelname.
* Eerst een oriënterend gesprek? Laat het ons weten via een vraag om contact met u op te nemen.

Locaties

Data en locatie in overleg.

Avant sanare maakt gebruik van cookies.

Je kunt de instellingen aanpassen via de button ‘Instellingen’. Benieuwd naar ons Privacy- en cookiebeleid? Check voor meer info de pagina

Privacy- en cookiebeleid