train-de-trainer in Zippy’s en Apple’s Vrienden

Inhoud en doel van de cursus

Zippy’s Vrienden is een in Engeland ontwikkeld programma dat kinderen van ongeveer 5 tot 8 jaar sociale en emotionele vaardigheden bijbrengt. Centraal in de lessen staat het verhaal van drie vrienden en wat die met elkaar, en met hun huisdier Zippy, een wandelende tak, meemaken. In voor kinderen herkenbare situaties komen ondermeer boosheid, pesten, uitsluiting, eenzaamheid en sterven voorbij, maar ook vriendschap en feestvieren. Door kleine opdrachten en rollenspellen in de klas krijgen de kinderen een heel palet aan vaardigheden aangereikt voor de omgang met bijvoorbeeld ruzie en verlies. Ze leren kleine en grote problemen flexibel en creatief oplossen op een manier die bij hen past: de zogenoemde copingstrategieën. Ze leren onderscheiden wat ze wél en niet kunnen veranderen: een echtscheiding van ouders is niet terug te draaien, maar als een vriendje wordt gepest, kunnen ze iets doen.

Copingstrategieën? Voor 5-jarigen?

Coping is alles wat mensen doen om met stressvolle en moeilijke situaties om te gaan. Dat geldt voor kinderen net zozeer als voor volwassenen. Het is belangrijk kinderen weerbaar te maken op het moment dat hun wereld opengaat voor allerlei sociale relaties, vaak vanaf hun vijfde. Een goede copingstrategie kan helpen de situatie te veranderen, of maken dat iemand zich beter voelt, en nog beter beide.

Hoe werkt het?

De methode is niet zwaar op de hand, en ook niet zweverig of vrijblijvend, maar praktisch en concreet. Vaardigheden die de kinderen via Zippy’s Vrienden krijgen aangeleerd, nemen ze mee als puber en volwassene. Het programma is door wetenschappers ontwikkeld om psychische problemen op latere leeftijd te voorkomen. ‘Veel ellende bij jongeren ontstaat als ze geen uitweg weten voor hun nare gevoelens’, zei Erik-Jan de Wilde van het Nationaal Jeugdinstituut over de lesmethode in de Volkskrant. ‘Mensen kunnen zich gaan opsluiten of vluchten in zelfbeschadiging. Achter deze methode zit de goede gedachte dat als je al vroeg allerlei copingstrategieën vanzelfsprekend maakt, dat later positief effect sorteert.’

Zes modules, 24 lessen

De methode is onderverdeeld in zes modules met in totaal 24 lessen, verspreid over het schooljaar. Achtereenvolgens komen ‘gevoelens’, ‘communicatie’, ‘vriendschap’, ‘ruzie’, ‘verandering en verlies’, en ‘opnieuw beginnen’ aan bod. Bij elke les horen verhalen en vertelplaten waarin de kinderen Lisa, Bella, Tim en wandelende tak Zippy een hoofdrol spelen. De werkvormen zijn: rollenspellen, tekenen, kringgesprekken en allerhande oefeningen.

Als leerkracht krijgt u een map met een handleiding en zes eenvoudig te gebruiken werkboeken. De instructies voor de lessen van 45 minuten worden gedetailleerd beschreven, inclusief de benodigde materialen. Bij het lespakket horen kleurrijke vertelplaten, werkbladen, informatiebrochures voor ouders en diploma’s voor de kinderen.

Wat leren kinderen van Zippy’s Vrienden?

• hun gevoelens herkennen en uiten
• aandachtig luisteren
• hulp vragen en anderen helpen
• vrienden maken en blijven
• omgaan met eenzaamheid, afwijzing, pesten, overlijden
• conflicten met vrienden zelfstandig oplossen
• zich aanpassen aan nieuwe situaties

Training van de leerkracht en certificering

Als u als leraar met Zippy’s Vrienden in de klas gaat werken, krijgt u een gerichte training van een dag. Voorafgaand aan de training ontvangen leerkrachten per mail een voorbereidende opdracht. Deze voorbereiding vraagt een tijdsinvestering van ongeveer 1, 5 uur. U leert in de training wat coping-strategieën zijn en oefent met het lesmateriaal. Na die voorbereiding zijn er nog twee terugkomdagen (2 x 1,5 uur) om ervaringen uit te wisselen en nieuwe modules voor te bereiden. Bovendien krijgt u een keer bezoek van een trainer in de klas: het praktijkbezoek met aansluitend een nabespreking (directe-feedback) van ongeveer 30 minuten. Leerkrachten ontvangen na uitvoering van het lesprogramma een certificaat dat gedurende drie jaar geldig is gerekend vanaf de start van de uitvoering. Om in aanmerking te komen voor een verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat is de leerkracht verplicht een cursus te volgen gedurende een dagdeel.

 

Startdata en locatie

 • Data en locatie in overleg.

Bekijk de details van de locaties.

Nog vragen?

Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Informatie

 • Leeftijd:
  0 - 18 jaar
 • Doelgroep:
  Onderwijs en de jeugdzorg
 • Deelnemers:
  max. 20
 • Aantal bijeenkomsten:
  3
 • Trainer:
  Nadia Anemaat
  Els Koch
 • Kosten:
  volgt
 • Aanmelden voor deze cursus.


Partners

 • Stichting KEC (kids en emotionele competentie)

Aanmelden voor deze cursus

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Vul dan het onderstaande formulier in. Wij nemen binnen enkele werkdagen contact met u op over uw inschrijving.

Contact Zippy's Vrienden

* De cursussen gaan alleen door bij voldoende belangstelling.
* Het invullen van dit formulier verplicht u tot niets. Wij nemen eerst contact met u op over uw eventuele deelname.
* Eerst een oriënterend gesprek? Laat het ons weten via een vraag om contact met u op te nemen.

Locaties

Data en locatie in overleg.