Drie bijeenkomsten You never care alone – jonge mantelzorgers in januari en februari 2018

18 - 12 - 2017

In januari 2018 kunnen beroepskrachten in het basis- en voortgezet onderwijs in Rotterdam aanschuiven bij 1 van de 2 bijeenkomsten van You never care alone – jonge mantelzorgers. De deskundigheidsbevordering over het ondersteunen van kinderen met zorgtaken staat gepland op de volgende data:

  • woensdag 31 januari 2018 van 13.30 tot 15.30 uur (locatie OBS Pluspunt, Maria Wesselingstraat 14, 3065 GA Rotterdam).
  • maandag 19 februari 2018 van 16.00 tot 18.00 uur (locatie volgt)
  • woensdag 21 februari 2018 om 15.30 tot 17.30 uur (locatie volgt)

Deelname is gratis. Aanmelden kan bij onze pedagoog Nadia Anemaat, via n.anemaat@avantsanare.nl of via 085-0499104. Ook voor meer informatie over ‘You never care alone’ kunt u contact met haar opnemen.

Deskundigheidsbevordering

‘You never care alone – jonge mantelzorgers’ is deskundigheidsbevordering voor professionals in het onderwijs, gericht op de ondersteuning van kinderen van 6-18 jaar die thuis voor een ziek of gehandicapt gezinslid moeten zorgen.

you never care alone - jonge mantelzorgers

‘You never care alone- jonge mantelzorgers’ is gericht op drie aspecten:

  • Signalen bij kinderen en jongeren herkennen die duiden op mantelzorgtaken met behulp van een signaleringskaart.
  • Weten welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning van jonge mantelzorgers
  • Het kunnen toepassen van gesprekstechnieken om de mantelzorg bespreekbaar te maken met de kinderen/jongeren en hun ouders.

Gratis voor scholen in Rotterdam

De deskundigheidsbevordering wordt gefinancierd door de Gemeente Rotterdam en is daarom gratis voor scholen in Rotterdam.

Meer lezen over ‘You never care alone – jonge mantelzorgers’ of een e-mail sturen naar secretariaat@avantsanare.nl voor meer informatie?