Vitaal Vooruit Voorjaarsactie

S A M E N  V I T A A L  V O O R U I T

Stap voor stap werken aan je gezonde leefstijl samen met een leefstijlcoach en indien gewenst met een psycholoog. Zelf bewust werken aan het verbeteren van je leefstijl (leef-, eet- en beweegpatroon), zodat je weer gaat genieten van het leven op een gezonde en bewuste manier, die haalbaar is en bestendig is voor lange termijn. Gezondheid staat hier centraal en dan gaat het niet alleen om het lichamelijke aspect, maar ook de mentale gezondheid en het sociaal welbevinden spelen hierbij een belangrijke rol.

P E R S O O N L I J K E  A A N P A K

In 8 behandelingen gaan wij aan de slag met: jouw persoonlijke doel bepalen, jouw huidige situatie bespreken, jouw mogelijkheden onderzoeken en een plan van aanpak maken. Stap voor stap ga je veranderingen doorvoeren. Denk aan: gezond en lekker eten, eetgedrag, bewegen, sport (voedings- en beweeganalyse maken), ontspanning, omgaan met stress, gedragsverandering, belemmeringen onderzoeken. Je vergroot de kans van slagen door er 100% voor te gaan, meer te bewegen in het dagelijks leven, voldoende tijd vrij te maken en afspraken na te komen. De eerste 2 á 3 gesprekken vinden altijd plaats op ons kantoor, daarna kunnen de gesprekken ook buiten (wandelend) of bij jouw thuis plaatsvinden.

V O O R J O U !

Jij vindt gezondheid belangrijk

Jij wilt (weer) lekker in je vel zitten

Jij wilt je (weer) fit voelen

Jij wilt gezond afvallen

Jij wilt op gezond gewicht blijven

Jij wilt direct aan de slag

VOORJAARSACTIE

Deze voorjaarsactie start met een gratis voorlichtingsbijeenkomst en loopt tot en met najaar 2017.

W A A R ? R O T T E R D A M

Praktijkruimte op diverse locaties van Avant sanare zoals op Directiekade 15 te Rotterdam-Heijplaat.

A V A N T  S A N A R E : V O O R  J E  G E Z O N D H E I D

Centrum voor blijvende gedragsverandering en mentale gezondheid. Wij geven cursussen, voorlichtingen en individuele coaching op maat aan mensen van alle leeftijden en professionals. Avant sanare biedt deskundige hulp die laagdrempelig en vroegtijdig is en dicht bij de mensen wordt aangeboden.

K O S T E N

2 personen: € 425 per persoon,

3-personen: € 300 per persoon,

4-personen: € 250 per persoon

C O N T A C T

Avant sanare, Directiekade 15, 3089 JA Rotterdam, 085 – 04 99 100 of rechtstreeks via leefstijlcoach Annelies Dirks, tel.nr.: 06 57082220.

Contact-/aanmeldformulier

 

Avant sanare maakt gebruik van cookies.

Je kunt de instellingen aanpassen via de button ‘Instellingen’. Benieuwd naar ons Privacy- en cookiebeleid? Check voor meer info de pagina

Privacy- en cookiebeleid