Voor basisscholen

Cursussen, voorlichtingen en individuele coaching van kinderen en professionals in het basisonderwijs 

Foto cursussen voor kinderen in het basisonderwijs

Sinds 2014 bieden wij basisscholen een integraal programma om leerlingen met (een verhoogde kans op) psychische problemen te herkennen en adequaat te begeleiden. Uitgangspunt van onze werkwijze is dat de aandacht van leerkrachten en ouders uitgaat naar de krachten, de talenten en mogelijkheden van de kinderen om zelf tegenslag of teleurstellingen te verwerken of om beter om te gaan met hun eigen psychische problemen.

Leerkrachten en ouders leren hoe zij kinderen de vaardigheden, het zelfvertrouwen en de zelfwaardering bij kunnen brengen waarmee zij kunnen uitgroeien tot blije en gezonde kinderen. Kinderen leren wij concrete vaardigheden en cognities aan, zodat zij beter om kunnen gaan met psychische beperkingen of problemen die zij ervaren.

Dankzij samenwerking met de gemeente Rotterdam, kunnen wij dit aanbod aan scholen kosteloos uitvoeren.

Professionals in het voortgezet en hoger onderwijs kijken hier.

Voor kinderen

Sommige leerlingen hebben meer aandacht nodig dan andere leerlingen. Voor leerlingen uit de bovenbouw bij wie een verhoogde kans is op problemen geven wij:

 • Alles Kidzzz: individuele cursus voor een boze, opstandige leerling (9-12 jaar) die dreigt vast te lopen in de klas.
 • Piep zei de muis (KOPP-KVO): Voor kinderen van 4 – 8 jaar die het moeilijk hebben thuis.
 • 4U (KOPP-KVO: groepscursus voor leerlingen van 8 – 12 jaar die opgroeien in een moeilijke thuissituatie.
 • Fijn: vrienden!: voor kinderen van 6 – 9 jaar die zich angstig voelen, veel piekeren of bang zijn om fouten te maken.
 • Rots en water: voor kinderen van 6 – 12 jaar die willen leren hoe ze steviger in hun schoenen kunnen staan.
 • Vrienden voor het leven: groepscursus voor leerlingen van 9 – 12 jaar die meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld willen krijgen.
 • Je bibbers de baas: voor kinderen van 9 – 12 jaar die last hebben van faalangst en dapperder willen worden.

Voor kinderen EXTRA

Naast het aanbod dat door de Gemeente Rotterdam gesubsidieerd wordt, geven wij ook particuliere cursussen op basisscholen. De cursussen gaan over pesten en samenwerking in de klas:

Samen weer één klas Cursus gericht op het vergroten van het saamhorigheidsgevoel in de klas door het onderling positief contact tussen leerlingen te vergroten door actieve samenwerkingsopdrachten. Leerkracht wordt actief betrokken bij de cursus.

Voor professionals

Train-de-trainer in Zippy’s en Apple’s vrienden Antipest-programma dat kinderen sociale en emotionele vaardigheden bijbrengt door middel van alternatieve coping strategieën. De kinderen staan centraal en de leerkracht heeft een coachende rol. Evidence based programma is in onderzoek zeer effectief bleek.

Gewoon anders: een cursus over omgaan met ‘ander gedrag’ in de klas. Bijvoorbeeld  erg druk gedrag, moeilijk contact maken of erg onzeker zijn. Professionals leren hoe zij zulk gedrag kunnen voorkomen en er mee om kunnen gaan in de klas. Om aan te tonen wat het effect is van deze interventie bij de leerkrachten wordt gebruik gemaakt van een evaluatieformulier.

You never care alone – jonge mantelzorgers: een masterclass over signalering en ondersteuning van kinderen met zorgtaken thuis.

Voor ouders

Positief opvoeden: een cursus voor ouders die meer rust willen in hun gezinsleven en daarom willen leren hoe ze anders kunnen omgaan met conflicten.

Incredible years: een cursus voor ouders van kinderen van 3 – 8 jaar met gedragsproblemen, die willen leren om op een positieve manier met hun kind om te gaan

Korte cursussen voor ouders die meer willen weten over onderwerpen als:

 • assertiviteit en positief denken
 • depressiepreventie
 • verwerken van verliezen
 • opvoedingsstijlen
 • gezonde leefstijl
 • geweld in de wereld en in ons eigen leven afweren –  Vergeven om beter te worden

De cursussen worden gegeven in de school, bijvoorbeeld in de ouderkamer via een medewerker ouderbetrokkenheid.  Er zijn voor de school en de ouders geen kosten aan verbonden.

 • De trainingen worden voor de school op maat gesneden.
 • De meeste trainingen duren vijf of zes bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur gedurende schooltijden.
 • Neem contact op met het secretariaat van Avant sanare, 085-0499100 als u op uw school voor de ouders een cursus wilt afspreken.
 • Vermeld uw naam, de naam van de school en in welke wijk die ligt.

Vraag onze folder aan

In onze folder vindt u een compleet overzicht van ons aanbod voor basisscholen. U kunt hem aanvragen door een e-mail te sturen naar secretariaat@avantsanare.nl o.v.v. “folder basisscholen”.