Kinderen tot 12 jaar

Cursussen, voorlichtingen en individuele coaching van kinderen en professionals in het basisonderwijs, maatschappelijke en welzijnsorganisaties, wijkteams en CJG’s

Cursus voor kinderen in Rotterdam die het moeilijk hebben thuis

Sinds 2014 bieden wij een integraal programma om kinderen tot 12 jaar met (een verhoogde kans op) psychische problemen te herkennen en adequaat te begeleiden. Uitgangspunt van onze werkwijze is dat de aandacht van professionals en ouders uitgaat naar de krachten, de talenten en mogelijkheden van de kinderen om zelf tegenslag of teleurstellingen te verwerken of om beter om te gaan met hun eigen psychische problemen.

Beroepskrachten en ouders leren hoe zij kinderen de vaardigheden, het zelfvertrouwen en de zelfwaardering bij kunnen brengen waarmee zij kunnen uitgroeien tot blije en gezonde kinderen. Kinderen leren wij concrete vaardigheden en cognities aan, zodat zij beter om kunnen gaan met psychische beperkingen of problemen die zij ervaren.

Dankzij samenwerking met de gemeente Rotterdam, kunnen wij dit aanbod kosteloos uitvoeren.

Professionals die werken met jongeren van 12 tot 18 jaar kijken hier.

Voor kinderen

Sommige kinderen hebben meer aandacht nodig dan anderen. Voor kinderen uit de bovenbouw bij wie een verhoogde kans is op problemen geven wij:

 • Alles Kidzzz: individuele cursus voor een boos opstandig kind (9-12 jaar) dat dreigt vast te lopen op school.
 • Piep zei de muis (KOPP-KVO): Voor kinderen van 4 – 8 jaar die het moeilijk hebben thuis.
 • 4U (KOPP-KVO: groepscursus voor kinderen van 8 – 12 jaar die opgroeien in een moeilijke thuissituatie.
 • Fijn: vrienden!: voor kinderen van 6 – 9 jaar die zich angstig voelen, veel piekeren of bang zijn om fouten te maken.
 • Rots en water: voor kinderen van 6 – 12 jaar die willen leren hoe ze steviger in hun schoenen kunnen staan.
 • Vrienden voor het leven: groepscursus voor kinderen van 9 – 12 jaar die meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld willen krijgen.
 • Je bibbers de baas: voor kinderen van 9 – 12 jaar die last hebben van faalangst en dapperder willen worden.

Voor kinderen EXTRA

Naast het aanbod dat door de Gemeente Rotterdam gesubsidieerd wordt, geven wij ook particuliere cursussen. De cursussen gaan over pesten en samenwerking in een groep of in de klas:

Samen weer één klas Cursus gericht op het vergroten van het saamhorigheidsgevoel in de klas door het onderling positief contact tussen leerlingen te vergroten door actieve samenwerkingsopdrachten. Leerkracht wordt actief betrokken bij de cursus.

Voor professionals

Train-de-trainer in Zippy’s en Apple’s vrienden Antipest-programma dat kinderen van 5 tot 10 jaar (groep 3 – 6) sociale en emotionele vaardigheden bijbrengt door middel van alternatieve coping strategieën. De kinderen staan centraal en de leerkracht heeft een coachende rol. Evidence based programma is in onderzoek zeer effectief bleek.

Positieve psychologie voor kinderen Antipestprogramma dat kinderen in groep 7 en 8 sociale en emotionele vaardigheden bijbrengt door middel van alternatieve coping strategieën. De kinderen staan centraal en de leerkracht heeft een coachende rol. Evidence based programma is in onderzoek zeer effectief bleek.

Gewoon anders: een cursus over omgaan met ‘ander gedrag’ in de klas. Bijvoorbeeld  erg druk gedrag, moeilijk contact maken of erg onzeker zijn. Professionals leren hoe zij zulk gedrag kunnen voorkomen en er mee om kunnen gaan in de klas. Om aan te tonen wat het effect is van deze interventie bij de leerkrachten wordt gebruik gemaakt van een evaluatieformulier.

Voor ouders

Positief opvoeden: een cursus voor ouders die meer rust willen in hun gezinsleven en daarom willen leren hoe ze anders kunnen omgaan met conflicten.

Incredible years: een cursus voor ouders van kinderen van 3 – 8 jaar met gedragsproblemen, die willen leren om op een positieve manier met hun kind om te gaan

Korte cursussen voor ouders die meer willen weten over onderwerpen als:

 • assertiviteit en positief denken
 • depressiepreventie
 • verwerken van verliezen
 • opvoedingsstijlen
 • gezonde leefstijl
 • geweld in de wereld en in ons eigen leven afweren –  Vergeven om beter te worden

De cursussen worden gegeven in de school, bijvoorbeeld in de ouderkamer via een medewerker ouderbetrokkenheid.  Er zijn voor de school en de ouders geen kosten aan verbonden.

 • De trainingen worden voor de school op maat gesneden.
 • De meeste trainingen duren vijf of zes bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur gedurende schooltijden.
 • Neem contact op met het secretariaat van Avant sanare, 085-0499100 als u op uw school voor de ouders een cursus wilt afspreken.
 • Vermeld uw naam, de naam van de school en in welke wijk die ligt.

Vraag onze folder aan voor kinderen tot 12 jaar

In onze folder vindt u een compleet overzicht van ons aanbod voor kinderen van 4 tot 12 en professionals. U kunt hem aanvragen door een e-mail te sturen naar secretariaat@avantsanare.nl o.v.v. “folder basisscholen”.

De gemeente Rotterdam financiert de cursussen van Avant sanare

Avant sanare maakt gebruik van cookies.

Je kunt de instellingen aanpassen via de button ‘Instellingen’. Benieuwd naar ons Privacy- en cookiebeleid? Check voor meer info de pagina

Privacy- en cookiebeleid