Jeugd van 12-18 jaar

Ook voor professionals en jeugd van 12 – 18 jaar hebben wij diverse trainingen en masterclasses. Die helpen jongeren om tegenslag of teleurstellingen te verwerken en omgaan met hun eigen levensvragen of problemen.

Beroepskrachten in onderwijs, welzijn en gezondheidszorg trainen wij om  jongeren de vaardigheden, het zelfvertrouwen en de zelfwaardering bij te kunnen brengen waarmee zij kunnen uitgroeien tot positieve en gezonde volwassenen. Jongeren leren wij concrete vaardigheden en cognities aan, zodat zij beter om kunnen gaan met psychische beperkingen of problemen die zij ervaren.

Dankzij samenwerking met de gemeente Rotterdam, kunnen wij de meeste cursussen kosteloos uitvoeren.

Rots en Water 12+

De training Rots en Water helpt tieners in de middelbare schoolleeftijd sterker te staan in sociaal-emotioneel opzicht. De training is gericht op het versterken van zelfvertrouwen, waardoor ze zich beter gaan voelen en makkelijker positieve contacten kunnen aangaan en onderhouden.

Vrienden 12+

Vrienden 12+ is een cursus voor voor jongeren die zich angstig voelen, veel piekeren of bang zijn om fouten te maken. De cursus helpt de jongeren om minder somber of angstig te zijn, meer vertrouwen te hebben in zichzelf en anderen en daardoor steviger in hun schoenen te staan. Meer lezen over de cursus Vrienden 12+.

Stoppen met piekeren 12+

De cursus Stoppen met piekeren voor jongeren van 12 jaar en ouder helpt middelbare scholieren om te stoppen met gepieker, en probleemdenken te vervangen door een realistischer kijk op de werkelijkheid. Daardoor ervaren de jongeren meer energie, kracht en controle over hun eigen leven. Meer lezen over Stoppen met piekeren 12+

Positieve psychologie voor jongeren (12 – 15 jaar)

Docenten in het voortgezet onderwijs leren hoe zij met het lesprogramma “Positieve psychologie voor jongeren” hun leerlingen kunnen helpen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Daardoor kunnen de leerlingen hun positieve emoties en veerkracht versterken. Meer lezen over de train-de-trainer Positieve psychologie voor jongeren

You never care alone – jonge mantelzorgers

Masterclass voor professionals in het onderwijs, gericht op de ondersteuning van kinderen van 6-18 jaar die thuis voor een ziek of gehandicapt gezinslid zorgen.

De masterclass is gericht op drie aspecten:

  • Signalen bij jongeren herkennen die duiden op mantelzorgtaken.
  • Weten welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning van jonge mantelzorgers
  • Het kunnen toepassen van gesprekstechnieken om de mantelzorg bespreekbaar te maken met de jongeren en hun ouders.

Meer lezen over de masterclass You never care alone – jonge mantelzorgers

Met kennis van zaken – Masterclass depressiepreventie voor professionals

Wat ziet u nu precies aan uw leerlingen als ze depressief zijn of dreigen te worden? Hoe herkent u eenzaamheid, wanneer een leerling wel veel sociale contacten lijkt te hebben?

Deze en andere vragen over depressie komen aan de orde in de korte masterclass Met kennis van zaken, die professionals de tools in handen geeft om hun leerlingen snel en adequaat te ondersteunen. Meer weten over de masterclass?

Gewichtige gezinnen jongeren

Gewichtige Gezinnen Jongeren is voor jongeren van 12 tot 18 jaar en hun gezin die gezonder willen leven, denken, eten en bewegen. Gewichtige gezinnen draait om het aanleren van een gezonde leefstijl waarbij je je goed voelt en die je lang kunt volhouden. Doordat de jongeren en hun gezinnen een jaar lang gecoacht worden, is de kans op duurzame gedragsverandering groot. Meer weten over het programma?

Meer over de cursussen en trainingen voor jeugd van 12 – 18 jaar

Informatie over ons aanbod van cursussen, train-de-trainers en masterclasses voor jongeren van 12 – 18 jaar kan bij Els Dekker, contactpersoon 12+, of Nadia Anemaat, projectleider Jeugd. Of stuur een mailtje naar n.anemaat@avantsanare.nl of e.dekker@avantsanare.nl.

De gemeente Rotterdam financiert het project Mentaal Gezond