Voorlichting

Voorlichting over gezond (blijven) werken

HR-managers, directie en bedrijfsartsen spelen een belangrijke rol in het signaleren van knelpunten op de werkvloer. Wij geven voorlichting om knelpunten te herkennen, zodat zij er op tijd iets aan kunnen doen.

Bel ons voor een voorlichting van circa anderhalf uur over een van de volgende thema’s:

  • Mentaal: werkdruk, werkstress, overspannenheid en burn-out.
  • Leefstijl: gezonde voeding, slaappatroon, beweging en sport, verslaving.
  • Balans: werk en privé, mantelzorg, schulden.
  • Werkstijl: fysieke belasting, rustmomenten, ergonomie.
  • Collega’s: sociale veiligheid, conflicten, ongewenst gedrag.

Neem vrijblijvend contact op met Iris Bergwerff, psycholoog en salesmanager, telefoonnummer 085 – 04 99 180. Of stuur haar een mailtje via i.bergwerff@avantsanare.nl

Voorlichtingen in wijkgebouwen, bibliotheken en scholen, voor je gezondheid!

De voorlichtingen van ‘Voor je gezondheid!’ worden gegeven in wijkgebouwen, bibliotheken en scholen en gaan over de volgende thema’s:

Stoppen met piekeren, realistisch denken, opkomen voor jezelf, omgaan met tegenslagen, uitleg over psychische problemen en stoornissen, overgewicht, eenzaamheid, omgaan met pubers, burn- of bore-out voorkomen, opvoeding, stresshantering of balans tussen werk en privé.

Bij alle voorlichtingen en workshops draait het er om hoe de deelnemers hun algehele welbevinden kunnen vergroten. Maar ook hoe zij persoonlijke sterke punten kunnen opsporen en verder ontwikkelen. Tijdens een voorlichting wordt stilgestaan hoe de persoonlijke weegschaal tussen draaglast en draagkracht zoveel mogelijk in balans gehouden kan worden, met andere woorden: hoe hetgeen waar u last en hinder van hebt, in evenwicht is met datgene waar u positieve energie van krijgt. We gaan in op de vragen, wensen en behoeften van de deelnemers, doen veel oefeningen en geven praktische tips. Op deze manier willen we zoveel mogelijk op maat werken zodat men het meeste uit de bijeenkomst/workshop kan halen en er daadwerkelijk iets aan kan hebben.

Afhankelijk van uw vraag of behoefte geven we invulling aan één of meerdere bijeenkomsten. We komen daarvoor graag naar uw locatie toe. Hebt u geen geschikte ruimte? De voorlichtingen kunnen ook bij ons op kantoor gegeven worden. Samen met u overleggen we over de tijdsduur van één bijeenkomst. Gemiddeld duurt een voorlichting 1,5 à 2 uur.

Wilt u meer weten over een voorlichting in uw wijkgebouw, school of bibliotheek? Neem dan contact op met ons secretariaat via 085-0499100, secretariaat@avantsanare.nl of vul het contactformulier in op onze website.