Wij doen mee aan de week van de alfabetisering

06 - 09 - 2019

Samen gaan wij voor een geletterd Nederland!

Honderden gemeenten, bedrijven, bibliotheken, scholen en vele duizenden mensen komen van maandag 9 tot en met zondag 15 september in actie voor een geletterd Nederland. Onder de noemer DURF! zetten ook wij ons tijdens de Week van de Alfabetisering in voor een positieve leercultuur en een leven lang ontwikkelen.

Taalcursus

Op dinsdag 10 september geven wij in Hoogvliet de taalcursus Gezond opvoeden. Dat is een cursus voor laaggeletterde (groot-)ouders die Nederlands willen leren en tegelijkertijd meer willen weten over de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen.

Taalquiz

Op donderdag 12 september stellen wij onze eigen medewerkers op de proef in een taalquiz. Wat weten wij van taal en taalontwikkeling? Communiceren wij begrijpelijk? Wij besteden natuurlijk specifiek aandacht aan taalachterstand in Rotterdam en aan begrijpelijke communicatie in onze trainingen.

Waarom is taal belangrijk?

Doe mee aan de week van de alfabetiseringg

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij verbergen vaak dat zij grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor ook met digitale vaardigheden. Dat maakt het moeilijk om mee te komen in de samenleving: online solliciteren, WhatsAppen met vrienden, geldzaken regelen of bijvoorbeeld de dokter begrijpen. Het aantal stijgt jaarlijks door vergrijzing, migratie en jongeren die laaggeletterd de school verlaten. Vaak gaat laaggeletterdheid hand in hand met gezondheidsproblemen, minder kansen op de arbeidsmarkt en schulden. De kloof tussen mensen die meekomen en mensen die achter blijven, wordt groter. Er heerst een groot taboe op laaggeletterdheid. Mensen schamen zich en durven niet om hulp te vragen.

Waarom zou je meedoen aan de week van de alfabetisering?

Met elkaar zorgen wij ervoor dat meer mensen de kans krijgen om ook op latere leeftijd beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer.  Toegang heeft tot (kennis van) zorg en onderwijs. Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.

Week van de alfabetisering

Taalcursus Gezond opvoeden

Avant sanare maakt gebruik van cookies.

Je kunt de instellingen aanpassen via de button ‘Instellingen’. Benieuwd naar ons Privacy- en cookiebeleid? Check voor meer info de pagina

Privacy- en cookiebeleid