You never care alone – jonge mantelzorgers

Inhoud en doel van de cursus

Deskundigheidsbevordering voor professionals in het onderwijs en de jeugdzorg

gericht op de ondersteuning van kinderen van 6-18 jaar die thuis voor een ziek of gehandicapt gezinslid zorgen

Kinderen met zorgtaken thuis

1 op de 10 kinderen groeit op in een gezin waarin één van de ouders, broers of zussen ziek, gehandicapt of verslaafd is. Het blijkt dat deze kinderen vaak zorgtaken van hun ouders overnemen en een belangrijke steun en toeverlaat zijn in het gezin. Ze zijn mantelzorgers zonder dat te beseffen.

Voor de jonge mantelzorgers zijn die zorgtaken veelomvattend. Ze kosten veel tijd en energie, die er dan niet meer zijn voor andere, leuke dingen, zoals sporten of vrienden ontmoeten. Ook ervaren kinderen en jongeren met zorgtaken dikwijls een zware verantwoordelijkheid.

Kinderen met veel verantwoordelijkheidjonge mantelzorgers foto website eva jinek 26-1-2015

Voor kinderen betekent de zorg voor een ziek gezinslid vaak een zware belasting en een grote verantwoordelijkheid. Daardoor komen ze onvoldoende toe aan zichzelf en hun eigen ontwikkeling en dat kan leiden tot cognitieve en sociaal emotionele problemen als een leerachterstand, eenzaamheid, boosheid of opstandigheid. Om dat te voorkomen is het belangrijk ondersteuning te bieden. Beroepskrachten in het onderwijs en de jeugdzorg kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

De eerste ogen & oren die problemen signaleren

‘You never care alone’ is een reeks effectieve middelen om mantelzorgers te helpen, ontwikkeld door deskundige pedagogen die gespecialiseerd zijn in de combinatie onderwijs en mantelzorg.

Leerkrachten, IB’ers, SMW, remedial teachers, maatschappelijk werkers en andere beroepskrachten komen met allerlei kinderen in aanraking en zijn vaak de eerste ogen en oren die opmerken dat er ‘iets aan de hand is’. Daarom zijn ze heel erg belangrijk voor het signaleren, herkennen en helpen van jonge mantelzorgers!

You never care alone ⎮ Signaleringskaart jonge mantelzorgers

De signaleringskaart jonge mantelzorgers geeft een overzicht van gedragskenmerken van kinderen en jongeren met zorgtaken thuis. De kaart geeft leerkrachten, intern begeleiders, (school)maatschappelijk werkers, mentoren, jongerenwerkers en andere beroepskrachten tools om jonge mantelzorgers te herkennen en ondersteunen. De signaleringskaart is eerder dit jaar aan alle Rotterdamse scholen gestuurd en kan extra worden aangevraagd  via een mailtje aan secretariaat@avantsanare.nl o.v.v. Signaleringskaart jonge mantelzorgers.

You never care alone ⎮ Masterclass jonge mantelzorgers

Korte masterclass voor beroepskrachten van circa 2,5 uur in het opsporen van jonge mantelzorgers, leren hoe je ze kunt ondersteunen en welke verwijsmogelijkheden er zijn als er meer zorg of aandacht nodig blijkt te zijn. De masterclass wordt gegeven door een deskundige pedagoog die gespecialiseerd is in jonge mantelzorgers.

De masterclass is gericht op drie aspecten:

 • Signalen bij kinderen en jongeren herkennen die duiden op mantelzorgtaken.
 • Weten welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning van jonge mantelzorgers
 • Het kunnen toepassen van gesprekstechnieken om de mantelzorg bespreekbaar te maken met de kinderen/jongeren en hun ouders.

Signaleren, herkennen, en dan?

Vroegsignalering is een belangrijke eerste stap voor professionals in het ondersteunen van deze kinderen. Maar daarna moet de ondersteuning ook opgepakt worden! Voor kinderen in het basisonderwijs (6-9 jaar en 9-12 jaar) bieden wij een leuke, actieve cursus waarin samen praten, ontspannen en plezier maken voorop staat: 4U. Dit doen wij in samenwerking met een circusschool. Ook ouders worden hierbij betrokken, geïnformeerd en ondersteund. Voor meer informatie kunt u kijken in de bijlagen of op onze website www.avantsanare.nl. Deze cursus is ook los van de deskundigheidsbevordering te boeken. Neem hiervoor contact op met Nadia Anemaat, 085-0499104, n.anemaat@avantsanare.nl.

Samenwerken om jonge mantelzorgers te helpen DIA is een samenwerking tussen Dona Daria, Inmovement en Avant sanare

‘You never care alone – jonge mantelzorgers’ biedt effectieve middelen om jonge mantelzorgers te helpen in het LO en VO in Rotterdam. Die worden gefinancierd door de gemeente Rotterdam en zijn een samenwerking tussen Dona Daria, inMovement en Avant sanare onder de naam DIA.

Meer weten over ondersteuning van jonge mantelzorgers op school, in het Huis van de Wijk of het CJG

Heeft u interesse in een deskundigheidsbevordering op uw locatie, gericht op het vroegsignaleren van jonge mantelzorgers? Neem dan contact op met Avant sanare, secretariaat@avantsanare.nl, 085-0499100, en vraag naar Nadia Anemaat.

 

 

Nog vragen?

Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Informatie

 • Leeftijd:
 • Doelgroep:
  Onderwijs en de jeugdzorg
 • Deelnemers:
  12
 • Aantal bijeenkomsten:
  1
 • Trainer:
  Nadia Anemaat